Nejenom historie, kterou píšeme, ale i současnost a budoucnost je příběhem vize a odvahy našeho zakladatele Luboše Velebila, stejně jako pracovitosti, cílevědomosti a profesionality mnoha partnerů a spolupracovníků.

NAŠE VIZE

Usilujeme o poskytování špičkových služeb ve všech aspektech své činnosti. Naší vizí je vytvoření a udržení dlouhodobě stabilně rostoucí skupiny společností, jenž mezi sebou generují synergie vzájemně se rozvíjejícími aktivitami. Cesta k dosažení těchto ambiciózních cílů je lemována pragmatickým přístupem, spoluprací, zdravým cash-flow, rychlým rozhodováním, odpovědností a inovacemi.

NAŠI LIDÉ

Luboš Velebil
Chief Executive Officer

Jako zakladatel a vlastník má Luboš na starosti finanční řízení skupiny a její strategické směřování. Nejvýrazněji se angažuje v mateřské společnosti PRAG Investment Group, kde vyhledává a strukturuje nové investiční akvizice. Rovněž se aktivně věnuje mezinárodnímu obchodu. Disponuje mnohaletými zkušenostmi s řízením vlastních společností věnujících se především Distressed Real Estate Assets a Krizovému managementu. V současnosti studuje Master of Laws se specializací na Korporátní právo - správa a řízení společnosti na European Business School a aktivně se účastní seminářů a kurzů v rámci svého oboru.

 
velebil@pragig.cz Spojte se se mnou na
Adam Kotrba
Investment Director

Adam je spoluzodpovědný za tvorbu a dohled nad investičními strategiemi hlavních divizí skupiny. Ve své kompetenci má rovněž klíčové investiční partnery. Jeho expertízou jsou více než dvanáctileté zkušenosti s tuzemským a zahraničním investičním, nemovitostním a transakčním trhem. Adam úspěšně absolvoval Behavioral Finance na Duke University of North Carolina a program Financial Markets na Yale University.

 
kotrba@pragig.cz Spojte se se mnou na
Martin Velebil
Credit and Real Estate Manager

Martin je s naší skupinou už od svých studií bankovnictví v roce 2014. Na starosti má komplexní kooperaci s bankovními domy a nebankovními subjekty v divizi financování Kdyznebanka.cz. Je hlavním metodikem strukturálních řešení refinancování stávajících klientských portfolií, do kterých přináší nejoptimálnější formu řešení. Ta vycházejí z monitoringu a analýzy hlavních makro i mikroekonomických segmentových dat.

 
mvelebil@pragig.cz
Ing. Daniel Svěchota
Head of Debt Assets

Daniel je zodpovědný za kompletní správu pohledávek a smluvních vztahů s externími subjekty i partnery. Jeho hlavní specializací je vedení oddělení Insolvence a restrukturalizace v rámci divize Distressed Assets. Absolvent Fakulty podnikohospodářské na VŠE a také Ekonomiky a managementu podniku Vysoké školy AMBIS pravidelně prohlubuje svou expertízu účastí na odborných konferencí a diskusních panelech zaměřených na insolvence, exekuce a restrukturalizace.

 
svechota@pragig.cz

O strategický rozvoj společnosti se dělí její partneři, kteří disponují dlouholetými zkušenostmi a expertízou napříč obory. Spolu s vrcholovým managementem se aktivně podílejí na jednotlivých projektech skupiny. Svou aktivitou tak přímo ovlivňují cíle a hodnoty celé společnosti. Společná vize, víra v osobní zodpovědnost, soustředěná práce a schopnost vnímat příležitosti jsou základními jmenovateli všech, kteří budují PRAG Investment Group.

HISTORICKÉ MILNÍKY

2011 - leden
První finanční transakce problémových nemovitostí našeho zakladatele a majitele, Luboše Velebila
2013 - únor
Aktivity a realizování transakcí napříč všemi kraji v ČR
2017 - květen
Založení PRAG Investment Group a.s. a konsolidace všech dosavadních aktivit pod jednu společnost
2018 - leden
Navázání investičního partnerství se skupinou Charles Bridge Investment Group formou zprostředkování nemovitostních transakcí a její kompletní správou
2020 - duben
Hodnota realizovaných transakcí skupiny překročila 500 mil. Kč
2021 - březen
Novým investičním partnerem se pro projekt Přímé nemovitostní investice stal Family Office Pragon Group a.s.
2021 - září
PRAG Investment Group a.s. vydává první dluhopisovou emisi v objemu 10 mil. Kč
2021 - říjen
Založení Zlaripav Company a.s.
2021 - říjen
Posílení konzultační a poradenské činnosti založením AK Consulting Management s.r.o.
2021 - říjen
Kompletní integrace divize Mezinárodní obchod pod společnosti AK Consulting Management s.r.o. a Zlaripav Company a.s.
2021 - listopad
Založení Vekolu Company s.r.o.
2021 - listopad
Kompletní sdružení Distress Corporate Assets pod společnost Vekolu Company s.r.o
2022 - březen
Konsolidace významného balíku pohledávek PRAG Investment Group a.s. pod Vekolu Company s.r.o.
2022 - květen
PRAG Investment Group a.s. emituje druhou dluhopisovou tranši v objemu 15 mil. Kč
2022 - srpen

Spustili jsme projekt Kdyžnebanka.cz.

2022 - září

V objemu transakcí jsme dosáhli historického milníku – 1.000.000.000 Kč.

MÁTE DOTAZ?

Máte zájem o financování, investice
či management konzultaci?
Napište, rádi Vám bezplatně poradíme.

Pozor na PODVODNÉ e-maily a telefonáty, které se vydávají za naši společnost a nabízejí “výhodné investice” !!!