Vytvoříme na míru diverzifikované portfolio nemovitostí s vysokou mírou přímého zajištění a pravidelně vyplácenými fixními výnosy od 11 % p.a..

PARAMETRY NEMOVITOSTNÍHO PORTFOLIA

Výše investice: od 10.000.000,-Kč
Fixní výnos: od 10 % p.a.
LTV: až 50 %
Frekvence výplaty výnosu: čtvrtletní / pololetní / roční
Splatnost investice: od 1 roku do 5 let
Typ nemovitostí: bytové jednotky, rodinné domy
Lokalita: celá ČR
Forma zajištění portfolia: první a jediná zástavní práva k nemovitostem, zákaz zatížení a zcizení
Garance zpětného odkupu nemovitostí: ANO, původními vlastníky nebo bytovými družstvy
Nájemníci v nemovitostech: ANO, původní vlastníci

SCHÉMA FUNGOVÁNÍ PROCESU INVESTIC

Schéma fungování přímé investice

POSTUP VYTVOŘENÍ PORTFOLIA

PŘEDSTAVENÍ INVESTIC
 • Vyhledání vhodných nemovitostí
 • Představení nemovitostí investorovi a úprava podmínek dle vzájemné shody
 • Odsouhlasení podmínek dle vzájemné shody
 • Přijetí oboustranného závazného stanoviska o realizaci investic – příprava čistopisů smluv
ODSOUHLASENÍ INVESTIC
PODPIS SMLUV
 • Podepsání Smlouvy o úvěru , Smlouvy o zřízení zástavního práv a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí na konkrétní nemovitosti mezi investorem a PRAG IG
 • Převod smluvených investičních částek ve prospěch účtu PRAG IG
ZAČÁTEK INVESTIC
NÁKUPY A ZÁSTAVY NEMOVITOSTÍ
 • Vklad vlastnictví PRAG IG a zřízení zástavních práv a zákazu zcizení ke každé nemovitosti pro investora do katastru nemovitostí – na základě podepsaných dokumentů
 • Inkasování pravidelné výplaty fixních úroků z úvěrů ve prospěch investora
 • Výběr nájmu a další úkony související se správou předmětných nemovitostí je po celou dobu trvání investice v plném rozsahu v kompetenci PRAG IG
PRŮBĚH INVESTIC
PRODEJ NEMOVITOSTÍ
 • Zpětný odkup nemovitostí původním majitelem, bytovým družstvem či rychlý prodej na trhu
 • Inkasování jistin a úroků ve prospěch investora
 • Vypořádání investic prospěch účtu investora
 • Zánik všech platných smluv a práv s nimi spojených, výmaz práv PRAGIG a investora z listu vlastnictví (LV)
VYPOŘÁDÁNÍ INVESTIC

VÝHODY NEMOVITOSTNÍHO PORTFOLIA

FIXNÍ VÝNOS
PRAVIDELNÁ VÝPLATA
VÝNOSU
INVESTICE DO KONKRÉTNÍ
NEMOVITOSTI
ZAJIŠTĚNÍ FORMOU
ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
50 %
LTV INVESTICE
AŽ 50 %
PŘÍSNÁ EKONOMICKÁ A PRÁVNÍ KONTROLA DANÉ INVESTICE
STABILNÍ ZÁZEMÍ
ROSTOUCÍ INVESTIČNÍ
SKUPINY
GARANCE ZPĚTNÉHO
ODKUPU NEMOVITOSTI
KOMPLETNÍ SERVISOVÁNÍ
CELÉ TRANSAKCE
PRAVIDELNÝ
INVESTIČNÍ REPORT

MÁTE DOTAZ?

Potřebujete další informace
k zajištěnému nemovitostnímu portfoliu?
Napište nám.