Investice pro ty, kteří si potrpí na přímé zajištění nemovitostí s pravidelně vypláceným fixním výnosem od 11 % p.a..

PARAMETRY PŘÍMÉ INVESTICE

Výše investice: od 2.000.000,-Kč
Fixní výnos: od 10 % p.a.
LTV: až 50 %
Frekvence výplaty výnosu: čtvrtletní / pololetní / roční
Splatnost investice: od 1 roku do 5 let
Typ nemovitosti: rodinný dům, bytová jednotka
Lokalita: celá ČR
Forma zajištění investora: první a jediné zástavní právo k nemovitosti, zákaz zatížení a zcizení
Garance zpětného odkupu nemovitosti: ANO, původním vlastníkem nebo bytovým družstvem
Nájemník v nemovitosti: ANO, původní vlastník

SCHÉMA FUNGOVÁNÍ PŘÍMÉ INVESTICE

Schéma fungování přímé investice

PROCES PŘÍMÉ INVESTICE

PŘEDSTAVENÍ INVESTICE
 • Vyhledání vhodné nemovitosti
 • Představení nemovitosti investorovi a úprava podmínek dle vzájemné shody
 • Odsouhlasení podmínek dle vzájemné shody
 • Přijetí oboustranného závazného stanoviska o realizaci investice – příprava čistopisů smluv
ODSOUHLASENÍ INVESTICE
PODPIS SMLUV
 • Podepsání Smlouvy o úvěru , Smlouvy o zřízení zástavního práv a Návrhu na vklad do katastru nemovitostí na konkrétní nemovitost mezi investorem a PRAG IG
 • Převod smluvené investiční částky ve prospěch účtu PRAG IG
ZAČÁTEK INVESTICE
NÁKUP A ZÁSTAVA NEMOVITOSTI
 • Vklad vlastnictví PRAG IG a zřízení zástavního práva a zákazu zcizení pro investora do katastru nemovitostí – na základě podepsaných dokumentů
 • Inkasování pravidelné výplaty fixních úroků z úvěru ve prospěch investora
 • Výběr nájmu a další úkony související se správou předmětné nemovitosti je po celou dobu trvání investice v plném rozsahu v kompetenci PRAG IG
PRŮBĚH INVESTICE
PRODEJ NEMOVITOSTI
 • Zpětný odkup nemovitosti původním majitelem, bytovým družstvem či rychlý prodej na trhu
 • Inkasování jistiny a úroku ve prospěch investora
 • Vypořádání investice prospěch účtu investora
 • Zánik všech platných smluv a práv s nimi spojených, výmaz práv PRAGIG a investora z listu vlastnictví (LV)
VYPOŘÁDÁNÍ INVESTICE

VÝHODY PŘÍMÉ INVESTICE

FIXNÍ VÝNOS
PRAVIDELNÁ VÝPLATA
VÝNOSU
INVESTICE DO KONKRÉTNÍ
NEMOVITOSTI
ZAJIŠTĚNÍ FORMOU
ZÁSTAVNÍHO PRÁVA
50 %
LTV INVESTICE
AŽ 50 %
PŘÍSNÁ EKONOMICKÁ A PRÁVNÍ KONTROLA DANÉ INVESTICE
STABILNÍ ZÁZEMÍ
ROSTOUCÍ INVESTIČNÍ
SKUPINY
GARANCE ZPĚTNÉHO
ODKUPU NEMOVITOSTI
KOMPLETNÍ SERVISOVÁNÍ
CELÉ TRANSAKCE
PRAVIDELNÝ
INVESTIČNÍ REPORT

MÁTE DOTAZ?

Potřebujete další informace
k přímé nemovitostní investici?
Napište nám.

Pozor na PODVODNÉ e-maily a telefonáty, které se vydávají za naši společnost a nabízejí “výhodné investice” !!!